Støtteforening

Støtteforeningen for Klub Viadukten.

Det er pt Tina Bergdahl, Brian Mørck (næstformand og kasserer) og Louise (formand) der udgør bestyrelsen i støtteforeningen.

Nyhedsbrev fra støtteforeningen